Tietosuojaseloste

 Henkilötietolaki (523/99) 10 §
 Laatimispäivä 30.09.2011

 1. Rekisterinpitäjä
 Ullanlinnan Arnax Oy, markkinointinimi Seinäruusu
 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
 Kimmo Jaakola
 info( at )seinaruusu.fi
 040-554 9894
 3. Rekisterin nimi
 Ullanlinnan Arnax Oy: verkkokaupan käyttäjärekisteri
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
 Ullanlinnan Arnax Oy:n verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.
 5. Rekisterin tietosisältö
 Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
 - nimi
 - osoite
 - puhelin
 - sähköposti.
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
 Rekisterinpitäjä rekisteröi Ullanlinnan Arnax Oy:n verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.
 
 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
 Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 
 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
 Ullanlinnan Arnax Oy:n verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.
 
 9. Rekisteröidyn kielto-oikeus
 Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.
 

10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus
 Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
 
 11. Tiedon korjaaminen
 Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

12. Evästeiden käyttö

Sivuston käyttäjä (Vierailija) antaa sivustoa käyttäessään suostumuksensa sivustoon liittyvien evästetiedostojen käyttöön ja tallentamiseen allaolevan mukaisesti:

Sähköisen viestinnän tietosuojalain (15.6.2004 N:o 516/2004) ja etenkin sen 1. luvun 1., 7. ja 9. momentin mukaisesti tällä sivustolla käytettäviä cookie- eli evästetiedostoja käytetään siten, että palvelun käyttäjän yksityisyydensuojaa ei loukata.

Evästeitä käytetään mm. mittaus- ja tutkimustarkoituksiin verkkosivuston käytön tyypin ja määrän selvittämiseksi. Evästeitä voidaan käyttää myös yrityksille suunnattuun suoramarkkinointiin tai käyttäjäluetteloihin perustuvaan markkinointiin sekä uudelleenmarkkinointiin (remarketing). Tällaisen markkinoinnin päämääränä on tiedottaa yrityksen ajankohtaisista palveluista sellaisille organisaatioille jotka ovat vierailleet yrityksen sivuilla aikaisemmin.

Evästeet eivät mahdollista käyttäjän päätelaitteen tallennuslaitteen kuten kovalevyn tietojen tarkastelua tai kopioimista. Vierailija voi halutessaan estää evästeiden vastaanoton Internet-selaimensa asetuksista käsin, mutta se voi aiheuttaa sivujen toimimattomuutta eikä näin ollen ole suositeltavaa. Vierailija voi myös milloin tahansa poistaa Internet-selaimensa tallentamat evästetiedostot päätelaitteeltaan.

Vierailijoille voidaan kohdentaa käyttäjäluetteloihin perustuvaa markkinointia Google Inc:n Ads-järjestelmää hyödyntäen. Käyttäjäluetteloihin perustuvassa markkinoinnissa siirretään tällä sivustolla käytetyistä käyttäjäevästeistä laadittuja listoja Googlen Display-verkostoon. Käyttäjäluetteloihin perustuvassa markkinoinnissa noudatetaan Google Inc:in Aihepiiriin perustuvan mainonnan mainostuskäytäntöä jonka viimeisin versio on luettavissa osoitteessa http://support.google.com/adwordspolicy/bin/answer.py?hl=fi&answer=143465 .

Vierailija voi halutessaan estää käyttäjäluetteloihin perustuvan Google Ads-markkinoinnin osoitteessa http://google.com/ads/preferences .